Wat is een Doula?

Het woord doula is oud-grieks en vertaald betekent het "dienende vrouw". Maar Amerika heeft een nieuwe betekenis aan het woord gegeven. Je zou een doula nu het best kunnen omschrijven als een zwangerschaps- en bevallingscoach.

 

Vroeger hadden vrouwen een netwerk om zich heen van familieleden (meestal vrouwen in de vorm van een moeder, tante, oudere zuster, vriendinnen en buurvrouwen) die konden ondersteunen bij de bevalling.

Door de individualisering in de samenleving en het feit dat de bevalling steeds meer een medische aangelegenheid is geworden, is deze ondersteuning vaak te komen vervallen. Als er wel behoefte is aan dit soort ondersteuning, biedt een doula uitkomst!

 

Een doula is een ervaren en kundige vrouw. Ze helpt de aanstaande ouders, maar op een niet-medische manier. Ze is er voor ondersteuning tijdens de zwangerschap, de geboorte en de periode er na. Ook is ze gedurende de hele bevalling aanwezig, vanaf de eerste wee tot het kindje er is en ze met een gerust hart weg kan gaan. Een doula geeft de vrouw die moet bevallen een stem en komt op voor de wensen en eisen van de aanstaande moeder en haar partner. Zij bemoedert de moeder. Zij coacht haar gedurende de gehele bevalling, hoe lang deze ook duurt, ze puft mee, stelt haar gerust, schenkt een drankje in, masseert en geeft mentale steun. Zij is dan ook altijd een vertrouwd gezicht aan het bed van de moeder. Toch blijkt uit ervaringen dat niet alleen de moeder is gebaat bij de ondersteuning door een doula. Ook aanstaande vaders zijn vaak blij dat ze bij de begeleiding van hun bevallende vrouw wat ondersteuning krijgen waardoor zij ook, indien gewenst, hun emoties de vrije loop kunnen later zonder dat de aanstaande moeder hier last van heeft. Een doula kan zich ook, indien gewenst, op de achtergrond opstellen en nagenoeg onzichtbaar maken.

 

Een doula is geen verloskundige, gynaecoloog of kraamverzorgster. Ze werken juist allemaal samen aan een fijne bevalling voor jou.